Pracovno-personálna agentúra

Brigádnický servis

Aktuality

Oprava chyby prihlasovanie na brigády v roku 2013
Informujeme Vás o odstránení chyby v našom systéme.
Už sa dá prihlasovať na brigády konajúce sa v roku 2013.

Ďalej Vás informujeme o zvýšení sadzby na brigáde:

4.1.2013 čašník Reduta na 4€/hod

a v platnosti zostava vyplatenie tejto brigády hneď po skončení na mieste.
22.12.2012
Termín hotovostných výplat za mesiac august 2012
Vážení brigádnici,

dávame vám do pozornosti termíny hotovostných výplat za mesiac august 2012

Termíny sú rozdelené nasledovne:

15.10.2012 (pondelok) od 14:00 – 17:00 sa budú vyplácať brigádnici, ktorých priezvisko sa začína písmenami A-K,

17.10.2012 (stredu) od 14:00 - 17:00 sa budú vyplácať brigádnici, ktorých priezvisko sa začína písmenami L-X,

Žiadame Vás o dodržanie daného časového rozpätia. Občianske preukazy sa budú preberať do 17:00 v týchto dňoch.

V prípade ak nemáte podpísanú novú zmluvu, prípadne neevidujeme potvrdenie o návšteve školy, zdravotný preukaz ak sa uchádzate o pozíciu čašníka. Je potrebné aby ste si tieto záležitosti vyriešili PRED TERMĺNOM HOTOVOSTNÝCH VÝPLAT.

Tak isto Vás chceme upozorniť, že poradie v akom Ste vyplácaný si určujete Vy sami a to podľa toho v akom poradí nám odovzdáte občiansky preukaz. My nemáme ako zistiť, kto k nám prišiel ako prvý, čiže Vás poprosíme, aby Ste sa vopred dohodli, nech nedochádza k zbytočným konfliktom, ktoré potom my musíme riešiť.


Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný zbytok dňa.
Agentúra LNY
12.10.2012

Oznamy

Zmena stránkových hodín
Vážení pracovníci,

stránkové hodiny kancelárie spoločnosti LNY Company, s.r.o. od februára 2014 sú zmenené a to nasledovne:

pondelok - 09:00-12:30
utorok - 09:00-12:30
streda - 09:00-12:30
štvrtok - 09:00-12:30
piatok - nestránkový deň

Komunikovať so spoločnosťou LNY Company, s.r.o. počas poobedných hodín je možné prostredníctvom naších e-mailov.

Ďakujeme za pochopenie


S pozdravom,
kolektív Agentúry LNY
05.02.2014
Voľné brigády - manipulačné práce, lepenie kobercov pred výstavou
Vážení brigádnici,

dávame do pozornosti viaceré voľné brigády v termínoch od 20.01.- 2.2.2014, jedná sa o maipulačné práce, lepenie a strhávanie kobercov.

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.lny.sk v sekcii brigády.

S pozdravom
Agentúra LNYS pozdravom

Agentúra LNY
20.01.2014
Otvorenie kancelárie v novom roku 2014
Vážení pracovníci,

kancelária spoločnosti LNY Company, s.r.o. v novom roku 2014 otvorená až od 13.01.2014.

Stránkové hodiny budu po danom dátume upravené.

Komunikovať so spoločnosťou LNY Company, s.r.o. počas nasledujúcich dní bude možné prostredníctvom naších e-mailov.

Ďakujeme za pochopenie


S pozdravom,
kolektív Agentúry LNY
07.01.2014
Voľná brigáda - čašník/čašníčka catering 15.12.2013
Vážení pracovníci,

dávame do pozornosti voľná brigáda - čašník/čka, ktorá sa koná 15.12.2013
Hodinová sadzba je 3€ vyplácať sa bude po skončení brigády.

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.lny.sk v sekcii Brigády.S prianím pekného zvyšku dňa

Agentúra LNY
13.12.2013
Voľné brigády - pomocné manipulačné práce
Vážení pracovníci,

dávame do pozornosti voľné brigády - manipulačné práce, manipulačné práce, ktoré sa konajú v dňoch 10.12.2013
Hodinová sadzba je od 3€

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.lny.sk v sekcii Brigády.S prianím pekného zvyšku dňa

Agentúra LNY
09.12.2013

Pre klientov

Vážení klienti!
Predmetom spoločnosti LNY COMPANY s. r. o. sú komplexné personálne služby pre firmy, právnické osoby a fyzické osoby pôsobiace v rôznych sférach hospodárstva, vrátane administratívnej podpory pri vyhľadávaní a umiestňovaní brigádnikov.

Dodávka pracovnej sily a činností

Operatívne dodáme pracovnú silu a činnosti podľa potrieb klienta na rôznorodé pomocné manipulačné práce. Termín dodania prác od prevzatia objednávky je závislý od druhu prác/e a množstva pracovnej sily. Zabezpečíme aj rôznorodé špecifické požiadavky, ak o nich včas vieme.

Dodávka pracovnej sily na odborné práce

Pri dlhodobej objednávke, na danú činnosť požadovanú klientom, zabezpečíme výber a preškolenie pracovníkov na požadované práce.

Zabezpečenie legislatívnych náležitostí pri zamestnávaní pracovnej sily

Ak má klient svoju vybratú a preškolenú skupinu pracovníkov, brigádnikov, zabezpečíme ich evidenciu, potvrdenie výkonov a taktiež vyplácanie daného pracovníka. Takto zazmluvnenému brigádnikovi poskytuje naša spoločnosť/agentúra komplexný finančný a administratívny servis, vrátane všetkých informačných, mzdových a daňových služieb (napr. prihlásenie do sociálnej poisťovne, ročné zúčtovanie daní, daňové priznania a pod.). Klient si môže brigádnikov a ich dochádzku riadiť sám, alebo to môže taktiež prenechať našej agentúre.

Výhody personálnej agentúry

 • zbavíme Vás starostí so zamestnancami, čo Vám umožní venovať sa svojej hlavnej činnosti
 • riešime optimalizáciu mzdových nákladov: napr. dovolenky, PN-ky, stravné náklady, náhrady miezd, šetríme odvody…
 • znižujeme Vašu mzdovú a personálnu administratívu
 • naše služby sú pre Vás plne odpočítateľné nákladové položky
 • šetríme Vaše náklady: cena práce vysokoškolského študenta je o desiatky percent nižšia, ako cena stáleho zamestnanca a kvalita práce v mnohých prípadoch je vyššia

Aký je priebeh spolupráce?

Spoločnosť LNY COMPANY s. r. o. sa hlavne prezentuje na webovej stránke www.lny.sk, kde sa môžete z pohodlia svojej kancelárie zaregistrovať, mailom Vám prídu dve rámcové zmluvy o dodávaní personálnych služieb, ktoré nám zašlete opečiatkované naspäť. Tým uzatvoríte s nami zmluvu a získate jednoduchý a prehľadný prístup k objednávaniu brigádnikov cez internet.

V tejto službe máte zahrnuté:

 • prehľad obsadenosti Vašej objednávky
 • kompletný zoznam brigádnikov, ich mená a kontakt – t. č.
 • jednoduchšia kontrola faktúry

Týmto spôsobom si môžete kdekoľvek a kedykoľvek skontrolovať ako sa Vám obsadzuje objednávka. V prípade spokojnosti/nespokojnosti budete môcť napísať Váš názor ku konkrétnemu brigádnikovi. Po skončení práce potvrdí objednávateľ alebo Váš zodpovedný pracovník počet odpracovaných hodín na dodacom liste, ktorý slúži ako doklad pre fakturáciu. Dodané služby fakturujeme po skončení prác. Podľa individuálnych požiadaviek je možné upraviť aj spôsob fakturácie.


Fakturačné podmienky

Všetky sadzby sa odvíjajú od platu pracovníka. Hodinové sadzby závisia od druhu práce a od miesta výkonu práce. Pri použití výkonovej sadzby sú brigádnici platení na základe splnenej úlohy, sadzba je dohodnutá na výkonovú jednotku. K celkovej sume sa pripočítava DPH. Podkladom pre faktúru za vykonané služby sú potvrdené dodacie listy. Toto tlačivo potvrdzujete brigádnikom po vykonaní služieb. Všetky vykonané služby fakturujeme v týždňových intervaloch. Splatnosť faktúry je 7 dní.


Našich brigádnikov môžete využiť aj na:

 • vkladanie údajov do databáz
 • sekretárske a asistentské práce - aj v cudzích jazykoch
 • práce s využitím znalostí PC
 • fakturácie
 • telefónny operátori
 • archivačné práce
 • práce pri inventarizácii
 • doplňovanie tovaru do regálov
 • práce v sklade
 • značkovanie tovaru
 • balenie reklamných materiálov
 • triedenie pošty
 • montáž a demontáž nábytku a rôznych zariadení
 • upratovacie práce
 • manipulačné práce v kanceláriách, a mnohých ďalších priestoroch